Nowość: „Wspaniały czas zmian – dla ojców nastolatków”

7freuds
10 lutego 2012

Bycie nasto­lat­kiem to czas rewo­lu­cji i zmian, z któ­rymi zmaga się nie tylko on sam, ale także jego rodzice. Na pol­skim rynku wydaw­ni­czym jest mnó­stwo porad­ni­ków dla rodzi­ców, coraz czę­ściej poja­wiają się rów­nież lek­tury dla ojców.

Dzi­siej­sza pre­miera porad­nika „Wspa­niały czas zmian – dla ojców nasto­lat­ków” autor­stwa Kena Can­fielda dołą­cza do tego grona.

Książka ta poka­zuje współ­cze­snym ojcom, jak mogą pomóc swoim nasto­let­nim dzie­ciom przejść przez naj­trud­niej­szy w życiu okres. Rodzi­ciel­stwo staje się coraz bar­dziej świa­dome, wycze­ki­wane, trak­to­wane jako dar i zada­nie. Ojco­wie na równi z mat­kami opie­kują się nie­mow­lę­tami i małymi dziećmi. Ale mara­ton, do któ­rego Ken Can­field przy­rów­nuje wycho­wa­nie dziecka, ma swoje kry­zysy. Autor z pasją poka­zuje, jak sobie z nimi pora­dzić. Dzięki tej pozy­cji można dobrnąć do mety z pełną satysfakcją.

Podobne lek­tury:

  • Ken Can­field, „Serce ojca. Jak być dobrym ojcem”, Wydaw­nic­two PAX, 2007
  • Ken Can­field, „Zabawa, nauka, roz­wój. Dla ojców prze­ksz­ko­la­ków”, Wydaw­nic­two Edy­cja Świę­tego Pio­tra, 2011
  • Ken Can­field, „Wspólne odkry­wa­nie świata. Dla ojców dzieci w wieku szkol­nym”, Wydaw­nic­two Edy­cja Świę­tego Pawła, 2011
  • Meeker Meg, „Mocni ojco­wie, mocne córki”, Wydaw­nic­two M., 2012
  • Anna Dudak, „Samotne ojco­stwo”,  Wydaw­nic­two impuls, 2011
  • Józef Augu­styn Si, „Kochaj mnie tato. Medy­ta­cje o ojco­stwie”, Wydaw­nic­two WAM, 2011
  • Josh McDo­well, „Ojcow­ska miłość”, Wydaw­nic­two voca­tio, 2010

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
store
research