„Mimo choroby żyj normalnie”- bezpłatne poradnictwo dla pacjentów z niepełnosprawnością oraz chorobą onkologiczną

Joanna Falkowska
15 lipca 2013, kategoria: Społeczeństwo

Ulotka projektuSto­wa­rzy­sze­nie Pomocy Cho­rym Onko­lo­gicz­nie „Różowe Oku­lary” zapra­sza osoby nie­peł­no­sprawne oraz pacjen­tów onko­lo­gicz­nych do sko­rzy­sta­nia z bez­płat­nych porad w ramach IV edy­cji pro­jektu „Mimo cho­roby żyj normalnie”.

W ramach pro­jektu można umó­wić się na spo­tka­nie z psy­cho­lo­giem, reha­bi­li­tan­tem, die­te­ty­kiem, sko­rzy­stać z porad­nic­twa w zakre­sie poprawy wize­runku oraz zagad­nień społeczno-​​prawnych tj. uzy­ska­nie orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści czy infor­ma­cji o insty­tu­cjach lub orga­ni­za­cjach nio­są­cych pomoc oso­bom cho­rym i niepełnosprawnym.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje: www.rozoweokulary.y0.pl

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
handbook
language
profile