Psychologia i buddyzm, cz. 2 z 2

Magdalena Wronecka, Paweł Wilk
17 lipca 2011, kategoria: Społeczeństwo

[media-​​credit name=„Źródło: prze​bu​dzeni​.org” align=„alignleft” width=„150”]Magdalena Wronecka[/​media-​​credit]

W dru­gim odcinku serii „Psy­cho­lo­gia i bud­dyzm” kon­ty­nu­ujemy roz­mowę z Mag­da­leną Wro­necką, mniszką bud­dyj­ską san­ghi Kan­zeon, która nie­mal cały wolny czas poświęca na pracę z więź­niami chcą­cymi prak­ty­ko­wać i w ten spo­sób zmie­nić swe nawyki. Magda jest zało­ży­cie­lem stowarzyszenia Przebudzeni, które w for­malny spo­sób orga­ni­zuje pomoc dla więź­niów, nie tylko w postaci ducho­wej posługi, ale rów­nież kur­sów języ­ko­wych, zajęć prak­tycz­nych czy mate­rial­nej pomocy.

Dys­ku­tu­jemy o poję­ciach względ­nego i bez­względ­nego szczę­ścia oraz – jak je rozu­miemy powszech­nie, a jak rozu­mie je buddyzm.

Zobacz także
Play

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych komunikatach, artykułach i wydarzeniach ze świata psychologii i psychoterapii, zaprenumeruj nasz newsletter.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz

Możesz użyć następujących znaczników HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
 
Aby dodać komentarz, użyj poniższego formularza i przepisz wyrazy z obrazka:

 
contact
podcast