On chciał miłości, czyli wrażenia po przeczytaniu autobiografii Kinskiego

7freuds
19 lipca 2011, kategoria: Artykuły, Kultura i sztuka, Ogólne

Auto­bio­gra­fia Klausa Kin­skiego opi­suje dzie­ciń­stwo, związki, rela­cje, seks bez miło­ści, miłość bez seksu, pracę aktora i jej spo­łeczną otoczkę. Są w niej rze­czy opi­sane wul­gar­nym języ­kiem, ale też zmy­słowe i sen­ty­men­talne, opi­sane z łagod­no­ścią. Tempo książki potrafi zmie­nić się ze strony na stronę.

Czytaj dalej…
research
search